גן יותר פרחים

גן יותר פרחיםWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

גן עוד פרחים" (מזמור 4) מאת מחבר "שלושת בניו של מהמר" (מס' 58).

גנן עוד פרחים, אומר בעל התהילים, "כדי להרהר במעשיך המופלאים" (מזמור ד'). זהו פסוק יפהפה, והמילה "מדיטציה" היא "זהה ל"להרהר" בברית החדשה (לוקס ב':51). הקורא עשוי לשאול, "מדוע אומר התהילים 'גן עוד פרחים' ולא 'גן עוד פירות'? התשובה היא שבתקופתו של התהילים לא היינו מדברים על פרחים, אלא על פירות.

בברית החדשה, כאשר אנו מדברים על "לגן עוד פירות", אנו מתכוונים לכך שאלוהים הפיק "פרי" עבורנו, בצורה של רוח הקודש, שתביא אותנו ל"חברה" עם ישוע המשיח (גלטים ג': 27).

בנוסף, אסור לשכוח ש"הגן" אינו רק "הכרם" (חזון ד), אלא "ארץ ישראל" כולה, שהיא מטפורה לעולם כולו. כל העולם הוא "הגן" (מס' 58), וכל העולם הוא "הכרם" (חזון ד). המילה "גן" ו"כרם" משמשות לעתים לסירוגין בברית הישנה (יחזקאל יז:8, ישעיהו ה':1, הושע ב':15).

החיים הנוצריים הם כמו "כרם" (חזון ד'), אשר נטוע על ידי אלוהים ומשקה על ידי אלוהים. עלינו להיזהר שלא להזניח את "הכרם" (חזון ד'). ה' אמר לתלמידיו: "מי שיש לו אוזניים, ישמע" (לוקס יא:30). כלומר, אם לא נקשיב לדבר ה', לא נדע את ה"גן" הנטוע בנו (חזון ד).

בברית החדשה, אלוהים אומר שמי ש"רחוק" "יתקרב על ידי דבר כוחו" (רומים י':14). המילה "ליד" זהה ל"גן יותר פרחים" (חזון 4). בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יתלבשו בלבן" (התגלות ג':5). המילה "לבוש" זהה ל"גן עוד פרחים" (חזון 4).

המילה "קרבה" (רומים י', י"ד) ו"לבוש לבן" (התגלות ג, ה) משמשות לא רק בברית החדשה, אלא גם בתהילים. בתהילים כ"ז, א', אומר הקב"ה: "הורד את נפשי מן השמים, עיני הזילו דמעות [תהילים כ"ז, א]". המילה "הורדה" זהה ל"קרבה" (רומים י':14). בתהילים ד, ה, אומר התהילים "אשרי אשר נסלח פשעו וחטאו מכוסה" (תהילים ד, ה). המילה "מכוסה" זהה ל"לבוש לבן" (התגלות ג':5). בתהילים ל"ז, ה, אומר התהילים: "אשרי אשר לא יספר להם את חטאתם" (תהילים ל"ז, ה). המילה "נמנה" זהה ל"לבוש לבן" (התגלות ג':5).

החיים הנוצריים הם כמו "כרם" (חזון ד'), אשר נטוע על ידי אלוהים ומשקה על ידי אלוהים. עלינו להיזהר שלא להזניח את "הכרם" (חזון ד'). אמר ה': "הקריבו זבחי תודה ויגידו את שמו בשמחה" (תהלים ל"ח, ד). המילה "הציע" זהה ל"גן עוד פרחים" (חזון 4).

בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יקרבו על ידי דבר כוחו" (אל הרומים י':14). המילה "ליד" זהה ל"גן יותר פרחים" (חזון 4). בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יתלבשו בלבן" (התגלות ג':5). המילה "לבוש" זהה ל"גן עוד פרחים" (חזון 4).

החיים הנוצריים הם כמו "כרם" (חזון ד'), אשר נטוע על ידי אלוהים ומשקה על ידי אלוהים. עלינו להיזהר שלא להזניח את "הכרם" (חזון ד'). בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יקרבו על ידי דבר כוחו" (אל הרומים י':14). המילה "ליד" זהה ל"גן יותר פרחים" (חזון 4). בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יתלבשו בלבן" (התגלות ג':5). המילה "לבוש" זהה ל"גן עוד פרחים" (חזון 4).

בברית החדשה, אלוהים אומר שבחיריו "יקרבו על ידי דבר כוחו" (אל הרומים י':14). המילה "קרוב" זהה ל"ג


צפו בסרטון: משלוחי פרחים לרמת גן - פרחי חן